Termeni si Conditii

Pentru o relaţie de colaborare eficientã, vã rugãm sã consultati termenii şi condiţiile de colaborare cu Pensiunea Orizont Farcaşa

 

VA RUGAM, DE ASEMENEA, SA CITITI POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI POLITICA DE COOKIES.

 

 Prin accesarea şi folosirea acestui site, dumneavoastră acceptaţi, fără limitări sau calificări, termenii şi condiţiile de utilizare, expuse în continuare. Pentru utilizarea în cele mai bune condiţii a site-ului, vă recomandăm citirea cu atenţie a acestora.

Sunteţi de acord şi acceptaţi că putem adăuga sau şterge orice informaţie de pe site, fără o notificare prealabilă.

În cazul în care se fac referiri la alte site-uri, nu garantăm în nicio modalitate, tipul de informaţie pe care o veţi găsi acolo, vizitarea acelor site-uri rămânând strict la aprecierea dumneavoastră.

Site-ul www.pensiuneaorizontfarcasa.ro, numit in continuare, www.pensiuneaorizontfarcasa.ro, este proprietatea S.C. GRENCOM S.R.L., înregistrată în Judetul Neamt, sat Farcasa, la Registrul Comerțului sub numărul J27/850/1993, CUI RO 4235956.

S.C. GRENCOM S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul www.pensiuneaorizontfarcasa.ro și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei S.C. GRENCOM S.R.L. fără acordul prealabil scris al acesteia.

Dreptul de a crea o legătura web – link – către www.pensiuneaorizontfarcasa.ro este limitat, neexclusiv și revocabil, și este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru S.C. GRENCOM S.R.L. sau oricăruia dintre partenerii noștri, numai după obținerea în scris sau prin email a acordului nostru.

Dreptul de autor a S.C. GRENCOM S.R.L. asupra informațiilor publicate pe site

Întregul conținut al site-ului www.pensiuneaorizontfarcasa.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date – este proprietatea S.C. GRENCOM S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul S.C. GRENCOM S.R.L..a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului www.pensiuneaorizontfarcasa.ro numai în limitele menționate în prezentul document.

Pentru raportarea încalcării drepturilor de autor ne puteți trimite sesizarea dumneavoastră la adresa de email rezervari@pensiuneaorizontfarcasa.ro

Toate produsele prezentate pe site-ul www.pensiuneaorizontfarcasa.ro poartă un caracter informativ.

Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcționare

Site-ul www.pensiuneaorizontfarcasa.ro este găzduit de serverele unei terțe firme. S.C. GRENCOM S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate. S.C. GRENCOM S.R.L. nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului www.pensiuneaorizontfarcasa.ro, S.C. GRENCOM S.R.L. nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.pensiuneaorizontfarcasa.ro. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc.

Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

S.C. GRENCOM S.R.L. este înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Noi respectăm cu strictețe confidențialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienților către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale cu privire la acest magazin.

Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice S.C. GRENCOM S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin poștă pe adresa societății noastre.

Înregistrare/Abonarea și dezabonarea la newsletter

Abonare și dezabonarea la newsletterul site-ului www.pensiuneaorizontfarcasa.ro este gratuită și voluntară, și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă puteți dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui email. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.

Pentru a beneficia de conținutul informațional al newsletter-ului pus la dispoziție de www.pensiuneaorizontfarcasa.ro, sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, în funcţie de specificațiile din formularul aferent și sunteți de acord să oferiți aceste informații corect și complet.

În cazul în care considerăm că obligația aceasta nu este respectată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la serviciile noastre fără o notificare prealabilă, pe o perioadă determinată sau nedeterminată.

Abonații newsletter-ului www.pensiuneaorizontfarcasa.ro pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului www.pensiuneaorizontfarcasa.ro mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. În acest context, S.C. GRENCOM S.R.L. nu poate fi făcută răspunzătoare sub nici o formă de acțiunile abonaților săi.

S.C. GRENCOM S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă S.C. GRENCOM S.R.L. are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

S.C. GRENCOM S.R.L. nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comentarii sau comunicări electronice, ele fiind oferite sub aceeași limitare a responsabilității ca și restul conținutului de pe site, conform articolelor din acest document. În cazul trimiterii unor informații, altele decât cele legate de procesul de cumpărare/vânzare a unor produse, se consideră că utilizatorul conferă societății S.C. GRENCOM S.R.L. și partenerilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum și dreptul de a o distribui prin orice mijloc media oriunde.

Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl transmite prin orice modalitate pentru a fi publicat pe site sau nu, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei alte persoane.

Limitare de responsabilitate

S.C. GRENCOM S.R.L. nu se face responsabilă pentru prejudiciile (directe, indirecte, accidentale sau nu) ce rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza informaţia prezentă în site, precum şi pentru erorile sau omisiunile în conţinut care pot conduce la orice tip de pierderi.

S.C. GRENCOM S.R.L. (sau oricare dintre angajaţi, consilieri, specialişti sau web developer-i) nu sunt responsabili pentru acţiunile pe care utilizatorul le întreprinde şi care au rezultate negative, sau care îi produc pierderi de vreun fel, şi nici pentru informaţiile pe care utlizatorul le-a folosit şi au condus la pierderi ale acestuia de orice fel, pentru informaţiile folosite de terţi sau de site-uri cu trimitere la site-ul www.pensiuneaorizontfarcasa.ro, şi nici pentru vreun software folosit pe site-ul www.pensiuneaorizontfarcasa.ro sşi care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului sau care poate produce alte erori, viruşi, etc.

Dispute și conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între companie și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale din România pentru acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor românești.

Dispoziții finale

Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe www.pensiuneaorizontfarcasa.ro și care nu este deja tratată de niciun articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

În situația în care problema întâmpinată nu este rezolvată într-un timp rezonabil (în cadrul perioadei maxime de 30 de zile), sau într-un mod satisfăcător, vă rugăm să trimite un mesaj pentru o conciliere amiabilă la adresa de email rezervari@pensiuneaorizontfarcasa.ro

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului www.pensiuneaorizontfarcasa.ro, clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.